Velkommen til InsuBiz Report

Du er kommet ind på siden uden en brugbar anmeldernøgle.


Her er det muligt at anmelde skader i relation til en virksomhed du har tilknytning til. For at identificere din tilknytning, skal InsuBiz Report tilgås ved hjælp af en unik nøgle som du kan få udleveret i din virksomhed.

Uden en korrekt nøgle er det ikke muligt at anmelde skader.

Vilkår & Betingelser

InsuBiz ApS er uden ansvar for indholdet i de materialer, som gøres tilgængelige på InsuBiz X-net. InsuBiz er alene ansvarlig for X-nets funktionalitet og opsætning.
Inaktive brugere logges automatisk af X-net efter 30 minutter. Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefaler vi dog, at du færdiggør arbejdet og logger af systemet, inden du forlader din pc.